Com associar-te?

Per ser soci de l’AMPA cal omplir aquest FORMULARI i estar al corrent del pagament de la quota anual corresponent.

Per al curs 2018-2019, la quota anual de soci de l’AMPA és de 25€, import que es paga per família amb independència del nombre de fills que siguin alumnes de l’Institut.

Aquesta quota de soci es paga juntament amb la quota de material, fotocòpies, pla de lectura que correspon per cada alumne. Per això, cada any l’Institut i l’AMPA comuniquen plegats a les famílies com i quan s’han de fer efectius ambdós pagaments.