Com associar-te?

Per ser soci de l’AFA cal omplir aquest FORMULARI i estar al corrent del pagament de la quota anual corresponent.

Per al curs 2021-2022, la quota anual de soci de l’AFA és de 25€, import que es paga per família amb independència del nombre de fills que siguin alumnes de l’Institut.

Aquesta quota de soci es paga juntament amb la quota de material, fotocòpies, pla de lectura que correspon per cada alumne. Per això, cada any l’Institut i l’AFA comuniquen plegats a les famílies com i quan s’han de fer efectius ambdós pagaments.