Comissió de Convivència

Tenim per objectiu col·laborar en l’elaboració i en el seguiment de l’aplicació del pla de convivència del centre, a través de la participació en la comissió de Convivència de l’Institut, formada per docents, alumnes i representants de famílies.

També proposem que es puguin dur a terme activitats formatives, sobretot pel que fa a eines i recursos concrets per a la prevenció i la gestió dels conflictes, de manera a garantir un clima de convivència a l’aula.