Comissió d’activitats extraescolars

Ens encarreguem de gestionar les activitats extraescolars de l’Institut, tot enriquint la seva oferta educativa.

Les activitats extraescolars estan adreçades a l’alumnat i consisteixen en activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni necessària amb l’activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar i es programen per als dies lectius del curs escolar.

Podeu consultar l’oferta d’activitats extraescolars del curs 2018-2019, document que conté la butlleta d’inscripció corresponent.