Contacte

Podem comunicar-nos mitjançant:

Correu electrònic:
ampaiesmanuelblancafort@gmail.com

Bloc:
https://ampaiesmanuelblancafort.wordpress.com/

Twitter:
@ins_ampa

Instagram:
ampa_insmblancafort

La nostra adreça és a la mateixa seu de l’Institut:

AFA de l’Institut Manuel Blancafort

Avinguda Onze de Setembre, 20

08530 La Garriga

Les dades facilitades a través de tots els formularis de comunicació entre els socis/sòcies i l’AMPA seran tractades en un fitxer de titularitat de l’AMPA de l’Institut Manuel Blancafort amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), publicat el maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig del 2018, norma d’aplicació directa en tota la Unió Europea i relativa a la protecció de dades de les persones físiques en el que fa referència al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. La  responsable del tractament de dades de sol·licituds generals i comunicacions és l’AMPA de l’Institut Manuel Blancafort.
La finalitat del tractament és el registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’Entitat (de la qual són sòcies), així com la gestió i tramitació de comunicacions entre els/les socis/sòcies i l’Entitat.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic de l’AMPA: ampaiesmanuelblancafort@gmail.com , correu a través del qual també podeu demanar posar-vos en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades.