Què fem?

A l’AFA:

COMPARTIM inquietuds, debatem idees, i IMPULSEM projectes de manera col·laborativa amb tots els que formem la comunitat educativa: alumnes, docents i famílies.

PARTICIPEM del govern del centre educatiu a través de la representació de l’associació al Consell Escolar, on es prenen les decisions fonamentals per al bon funcionament i organització del centre: el projecte educatiu, la programació general anual, la normativa de funcionament i gestió, la gestió econòmica,  les activitats extraescolars, etc.

FACILITEM la interlocució, el diàleg i l’entesa entre les famílies i l’equip directiu i el professorat.

CONTRIBUÏM a desenvolupar una major interacció entre el centre i altres agents de caràcter social, cultural, esportiu i formatiu per enfortir la vinculació del centre amb el municipi de La Garriga i el seu entorn territorial.

GESTIONEM els recursos que aportem els associats per tal d’organitzar activitats i serveis com els serveis psicopedagògics de reforç, la cantina / menjador escolar, les activitats extraescolars, la compra / reutilització de llibres, part de l’esport escolar, o altres iniciatives.

ORGANITZEM activitats adreçades a mares i pares del centre per tal d’ajudar-nos en l’educació dels nostres fills.

Per tal de poder tirar endavant els diferents projectes, ens organitzem en diferents comissions de treball, formades per membres de la junta i per altres persones associades.