Informació de l’entitat

Compartim de manera pública, amb tots els socis i sòcies i altres membres de la comunitat educativa, la següent informació bàsica de caràcter jurídic, organitzatiu i econòmic:

Informació institucional i organitzativa de l’AFA:

Informació de l’activitat de l’AFA:

  • Actes de l’Assemblea General
  • Resum dels principals acords de les reunions de Junta Directiva

Informació econòmica de l’AFA:

  • Comptes anuals de l’entitat i altra informació relacionada.