Composició de la Junta

L’actual equip que integra la Junta Directiva de l’AFA està format per:

  • Presidència: Marga Bernardez
  • Secretaria: Carme Melcion
  • Tresoreria: Francesca Masclans
  • Vocalies: Agnès Sebastià, Anna Frank, Carles Freixa, Frederic Noguera, Glòria Blasi, Isabel González, Mercè Blanes, Pepo Segura, Sílvia Güell, Sílvia Pardo, Xavi Benito, Xavier Cubeles i Xènia Vila