Informació econòmica

Podeu consultar la informació relativa a l’activitat econòmica de l’AFA